Implantater

Det er nærmest umuligt at se forskel på tandimplantater og naturlige tænder.

Manglende tænder kan erstattes af tandimplantater. De sidder fast i munden og behandles som en del af dine naturlige tænder. De både ligner og føles som resten af dine tænder og holdbarheden er lang, hvis man går regelmæssigt til tandlægen og sørger for at have en god mundhygiejne.

Dette er en god løsning hvis du mangler en eller flere tænder og ikke har lyst til at få slebet på nabotænderne for at fæstne en bro.

Hvad er et tandimplantat?

Et tandimplantat er en skrueformet, tandrod, der opereres ind i kæbeknoglen. Herefter påsættes der en
tandkrone.

Tandroden fremstilles af det lette og forholdsvist bløde metal: titanium. Titanium er et grundstof, som bruges da det ikke ruster og er yderst vævs-venligt. Dette gør det muligt for materialet at “smelte sammen” med knoglen og fastgøre implantatet med stor styrke og uden risiko for allergiske reaktioner.

Hvordan kan et implantat erstatte naturlige tænder?

Fremgangsmåden afhænger af antallet af tænder man ønsker at erstatte med implantater.

Implantat af 1 tand
Drejer det sig kun om en enkelt tand, indopereres implantatroden og derefter vil den kunstig tandkrone
fastgøres på implantatet.

Implantat af flere tænder
Hvis flere eller alle tænder i en kæbe mangler, kan implantater fungere som basis for en tandbro eller en helbro. Tandkronerne vil blive fastgjort til hinanden, hvilke gør det muligt at fastgøre indtil flere tandkroner til samme implantat.

Implantattænder sidder altid fast og kan kun fjernes af tandlægen.

Implantater & proteser

Implantater kan benyttes i forbindelse med proteser. Hvis det er svært at få en helprotese til at sidde rigtigt, kan man ved at indsætte 2 implantater forøge stabiliteten.

Protesen kan man selv “klikke” af og på efter behov, f.eks. når protesen skal rengøres.

Behandlingsforløbet

Implantatbehandling er en anerkendt og almindelig behandlingsmulighed. Behandlingen er videreudviklet over årene og er blevet forenklet samt mere sikker.

Implantatbehandlinger er individuelle og varierer fra person til person. Behandlingsforløbet og mulighederne afhænger af knoglekvalitet og kvantitet på det sted, hvor implantatet skal indopereres.

Tandlægen vil altid rådgive dig om de forskellige muligheder, og give en detaljeret beskrivelse af netop dit behandlingsforløb, hvis du vælger denne løsning.

Implantat-system

På klinikken i Glostrup bruger vi Astra Tech-implantater. Astra er en af de mest pålidelige implantatsystemer, der findes på markedet netop nu. Systemet kan bruges til alle typer behandlinger, og er særlig velegnet, der hvor der er behov for knogleopbygning. Overbygningen (den kunstige tandkrone) på implantaterne svarer til andre implantatsystemer, og de fremstilles af tandteknikere, der har speciale i implantater.

Hvorfor Astra implantater?

Hos Tandlægerne I Glostrup arbejder vi ud fra den filosofi, at vi udelukkende anvender behandlingsmetoder, materialer og stoffer med en veldokumenteret og velafprøvet baggrund.

De behandlinger vi anvender, er underbygget af mange års undersøgelser og studier på landets
tandlægeskoler, hospitaler eller på andre velrennomerede udenlandske undervisnings- eller
behandlingsinstitutioner.

Årsagen hertil er, at vi som tandlæger konstant bliver bombarderet med nye materialer og behandlingsmetoder fra medicinalfirmaer og tandlæge-udstyrsfirmaer, der påstår, at de nu har udviklet en ny mirakelkur.

Vi ønsker ikke, at vores patienter skal være forsøgskaniner for behandlingsmetoder og materialer uden flere års velunderbygget effekt. Vi har alle, alt for ofte hørt om behandlingsmetoder, der efter flere års anvendelse viser sig at være betydningsløse eller endnu værre, invaliderende i større eller mindre grad.

Vi anvender implantatsystemet Astra Tech, der er et svensk udviklet produkt med mange års veldokumenteret effekt.

Det samme implantatsystem som er det foretrukne på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

Der findes alternative og væsentligt billigere produkter på markedet, dog uden samme dokumentation for forudsigelighed og pålidelighed på den lange bane.

Vi indopererer implantater i den menneskelige krop, og vi anvender den højest mulige standard med hensyn til opdækning og steril procedure under operation. Samtidig stiller vi store krav til produkternes kvalitet,
biokompatibilitet og vævsvenlighed.

Dette er med til at sikre vores behandlingers høje kvalitet.

Kontakt Tandlægerne I Glostrup

Ønsker du at bestille en tid til klinikken, eller har du nogle spørgsmål, kan du skrive til os her i vores kontaktformular.

Du er også velkommen til at sende os en mail på kontakt@tg150.dk eller ringe til os på 43 96 62 15.

Kontakt

 

Kontakt

43 96 62 15

Find vej

Book